ارتقا vcenter - اختلال موقت در شبکه سرور5

با سلام. 
در حال اپدیت vcenter هستیم و برای اعمال برخی تغییرات در شبکه و dvswitch سرور 5 اختلالی موقت رخ خواهد داد. 

عملیات اپدیت این سوییچ و افزودنش به vcenter بروزرسانی شده با موفقیت به اتمام رسید. 
ساعت پایان : 01:30  1395.10.19


Sunday, January 8, 2017

« برگشت

Language: