جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامنه ای که مایل به ثبت یا انتقال هستید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ سفارش دهید...


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ml 1 0 تومان هیچکدام 0 تومان
.ir 1 5,000 تومان 5,500 تومان 5,500 تومان
.co.ir 1 7,000 تومان 7,000 تومان 7,000 تومان
.co 1 299,000 تومان 299,000 تومان 299,000 تومان
.com 1 99,000 تومان 99,000 تومان 99,000 تومان
.in 1 32,000 تومان 40,000 تومان 40,000 تومان
.info 1 135,000 تومان 135,000 تومان 135,000 تومان
.net 1 119,000 تومان 119,000 تومان 119,000 تومان
.org 1 140,000 تومان 140,000 تومان 140,000 تومان
.us 1 125,000 تومان 125,000 تومان 125,000 تومان
.pw 1 99,000 تومان 99,000 تومان 99,000 تومان
.pro 1 55,000 تومان 55,000 تومان 55,000 تومان
.legal 1 210,000 تومان 210,000 تومان 210,000 تومان
.live 1 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان
.market 1 92,500 تومان 92,500 تومان 92,500 تومان
.me 1 157,000 تومان 157,000 تومان 157,000 تومان
.mn 1 160,000 تومان 160,000 تومان 160,000 تومان
.mobi 1 70,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان
.online 1 175,000 تومان 175,000 تومان 175,000 تومان
.name 1 41,000 تومان 41,000 تومان 41,000 تومان
.news 1 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان
.biz 1 40,000 تومان 40,000 تومان 40,000 تومان
.bz 1 73,000 تومان 73,000 تومان 73,000 تومان
.care 1 92,000 تومان 92,000 تومان 92,000 تومان
.cc 1 70,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان
.club 1 85,000 تومان 85,000 تومان 85,000 تومان
.eu 1 34,000 تومان 34,000 تومان 34,000 تومان
.fr 1 40,000 تومان 40,000 تومان 40,000 تومان
.it 1 215,000 تومان 215,000 تومان 215,000 تومان
.tel 1 52,000 تومان 52,000 تومان 52,000 تومان
.tv 1 105,000 تومان 105,000 تومان 105,000 تومان
.ws 1 120,000 تومان 140,000 تومان 140,000 تومان
.xxx 1 230,000 تومان 230,000 تومان 250,000 تومان

واحد پول:Powered by WHMCompleteSolution

Language: