ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.tk

سال
N/A
N/A
.ml
0 تومان
1 سال
N/A
0 تومان
1 سال
.ir
20,000 تومان
1 سال
20,000 تومان
1 سال
20,000 تومان
1 سال
.co.ir
10,000 تومان
1 سال
10,000 تومان
1 سال
12,000 تومان
1 سال
.co
840,000 تومان
1 سال
840,000 تومان
1 سال
840,000 تومان
1 سال
.com
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
.in
155,000 تومان
1 سال
1,550,000 تومان
1 سال
1,550,000 تومان
1 سال
.info
50,000 تومان
1 سال
275,000 تومان
1 سال
275,000 تومان
1 سال
.net
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.org
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.us
220,000 تومان
1 سال
220,000 تومان
1 سال
220,000 تومان
1 سال
.app
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
.at
264,000 تومان
1 سال
264,000 تومان
1 سال
264,000 تومان
1 سال
.biz
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
.bz
73,000 تومان
1 سال
73,000 تومان
1 سال
73,000 تومان
1 سال
.care
92,000 تومان
1 سال
92,000 تومان
1 سال
92,000 تومان
1 سال
.cc
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.club
80,000 تومان
1 سال
515,000 تومان
1 سال
515,000 تومان
1 سال
.com.tr
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.eu
195,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.family
570,000 تومان
1 سال
570,000 تومان
1 سال
570,000 تومان
1 سال
.fr
585,000 تومان
1 سال
585,000 تومان
1 سال
585,000 تومان
1 سال
.io
950,000 تومان
1 سال
950,000 تومان
1 سال
950,000 تومان
1 سال
.it
215,000 تومان
1 سال
215,000 تومان
1 سال
215,000 تومان
1 سال
.legal
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.link
225,000 تومان
1 سال
225,000 تومان
1 سال
225,000 تومان
1 سال
.live
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.market
92,500 تومان
1 سال
92,500 تومان
1 سال
92,500 تومان
1 سال
.mn
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
.mobi
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.name
41,000 تومان
1 سال
41,000 تومان
1 سال
41,000 تومان
1 سال
.news
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.one new!
270,000 تومان
1 سال
270,000 تومان
1 سال
270,000 تومان
1 سال
.online
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.pro
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.pw
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
.tech
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
.tel
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.tv
105,000 تومان
1 سال
105,000 تومان
1 سال
105,000 تومان
1 سال
.ws
120,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
.xyz
45,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.vc
595,000 تومان
1 سال
595,000 تومان
1 سال
595,000 تومان
1 سال
.me
4,475,000 تومان
1 سال
4,475,000 تومان
1 سال
4,475,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Language: