مرور محصولات و خدمات

پنل اس ام اس
ارسال پیامک تکی و انبوه
دفترچه تلفن
ارسال بر اساس کدپستی
دارای بانک اطلاعاتی اصناف
دارای بانک اطلاعاتی شهرها
امکان زمان بندی ارسال
Excel ارسال از طریق
خرید و فروش کارت شارژ
ارسال هوشمند صورتحساب
ارسال هوشمند مناسبت ها
ارسال هوشمند تاریخ تولد
چک کردن پیامک های دریافتی با اکسل
سررسید پیامکی
دریافت پیامک از طریق آدرس
ارسال پیامک از طریق وب سرویس
پاسخ به پیام دریافتی
انتقال به ایمیل
انتقال به موبایل
کنترل با موبایل
نظرسنجی
نوبت دهی
منشی
تحلیلگر
ختم قرآن
صندوق پیشنهادات
دسترسی کامل به کلیه امکانات
آخرین بروز رسانی قیمت
بروزرسانی قبلی قیمت

قیمت یک ساله
پنل ارسال پیامک رایگان
مشاهده دمو


























1393.10.10
1392.10.10

رایگان!
پنل نامحدود Starter
مشاهده دمو


























1393.10.10
1392.10.10

20,000 تومان
پنل نامحدود پیشرفته
مشاهده دمو


























1393.10.10
1392.10.10

49,000 تومان
پنل نامحدود حرفه ای
مشاهده دمو


























1393.10.10
1392.10.10

99,000 تومان



برای خطوط ۳۰۰۰ قیمت ارسال پیامک به شرح زیر میباشد

حداقل موجودیحداکثر موجودیپیامک فارسیپیامک لاتینپیامک فارسی به ایرانسلپیامک لاتین به ایرانسل
۰ ریال۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال200 ریال400 ریال200 ریال400 ریال
۱,۰۰۰,۰۰۱ ریال۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال180 ریال350 ریال180 ریال350 ریال
۲,۰۰۰,۰۰۱ ریال۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال160 ریال300 ریال 160 ریال 300 ریال


برای خطوط ۲۰۰۰ قیمت ارسال پیامک به شرح زیر میباشد


حداقل موجودیحداکثر موجودیپیامک فارسیپیامک لاتینپیامک فارسی به ایرانسلپیامک لاتین به ایرانسل
۰ ریال۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال200 ریال400 ریال 200 ریال 400 ریال
۱,۰۰۰,۰۰۱ ریال۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال 180 ریال350 ریال180 ریال350 ریال
۲,۰۰۰,۰۰۱ ریال۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱60 ریال ۳0۰ ریال۱60 ریال30۰ ریال


برای خطوط ۱۰۰۰ قیمت ارسال پیامک به شرح زیر میباشد


حداقل موجودیحداکثر موجودیپیامک فارسیپیامک لاتینپیامک فارسی به ایرانسلپیامک لاتین به ایرانسل
۰ ریال۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰0 ریال 40۰ ریال200 ریال400 ریال
۱,۰۰۰,۰۰۱ ریال۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال180 ریال380 ریال 180 ریال380 ریال
۲,۰۰۰,۰۰۱ ریال۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 160 ریال360 ریال160 ریال360 ریال

برای خطوط ۵۰۰۰۲ قیمت ارسال پیامک به شرح زیر میباشد



حداقل موجودیحداکثر موجودیپیامک فارسیپیامک لاتینپیامک فارسی به ایرانسلپیامک لاتین به ایرانسل
۰ ریال۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال200 ریال400 ریال200 ریال400 ریال
۱,۰۰۰,۰۰۱ ریال ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱8۰ ریال380 ریال۱8۰ ریال380 ریال
۲,۰۰۰,۰۰۱ ریال۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱6۰ ریال 360 ریال۱6۰ ریال36۰ ریال

قیمت خط 14 رقمی 1000 معادل 35000 تومان می باشد

قیمت خط 12 رقمی 2000 معادل 220000 تومان می باشد

قیمت خط 14 رقمی 3000 معادل 55000 تومان می باشد

قیمت خط 14 رقمی 5000 معادل 25000 تومان می باشد

قیمت خط 8 رقمی 021 معادل 150000 تومان می باشد








زبان: