رسیدن دلار به 8200 تومان

در اسفند ماه گذشته با رسیدن دلار به محدوده 5000 تومان بعد از حدود سه سال که قیمت ها را تغییر نداده بودیم مجبور به افزایش نرخ سرویس ها شدیم. در ماه گذشته دلار تقریبا نسبت به 5 ماه پیش دوبرابر شده و به 8200 تومان رسیده و پیپال به 8800 تومان رسیده و خبری از دلار 4200 تومانی اعلام شده در واقعیت نیست.
با توجه به اینکه هزینه سرورها با دلار وب مانی و پیپال با نرخ 8800 تومان پرداخت می شود و مثلا سروری که 600000 تومان ماهانه بوده الان 1400,000 تومان باید برایش واریز شود باز هم مجبور به افزایش نرخ سرویس ها هستیم.

در صورت کاهش مجدد نرخ دلار قیمت ها به سابق برگردانده می شود.
1397.04.04


Monday, June 25, 2018

« برگشت

Language: