بیش از ده سال فعالیت در زمینه هاستینگ

بیش از ده سال از فعالیت انفورماتیک رویای پارسیان در زمینه هاستینگ میگذرد...

سال 2008 به عنوان ناد مانیتورینگ هاست ترکر به آنها سرویس دادیم و هنوزهم بدون داون تایم جزو نادهای مانیتورینگ فعال این شرکت معتبر هستیم. 

https://www.host-tracker.com/Agent/List

ایمیل فعال شدن سرور ناد مانیتورینگ انفورماتیک رویای پارسیان در هاست ترکر


نام PDhost را در لیست نادهای مانیتورینگ و نمایندگانشان سرچ کنید.

سرور ناد مانیتورینگ انفورماتیک رویای پارسیان در هاست ترکر


Sunday, August 26, 2018

« برگشت

Language: