بیش از ده سال از فعالیت انفورماتیک رویای پارسیان در زمینه هاستینگ میگذرد...

سال 2008 به عنوان ناد مانیتورینگ هاست ترکر به آنها سرویس دادیم و هنوزهم بدون داون تایم جزو نادهای مانیتورینگ فعال این شرکت معتبر هستیم. 

https://www.host-tracker.com/Agent/List

ایمیل فعال شدن سرور ناد مانیتورینگ انفورماتیک رویای پارسیان در هاست ترکر


نام PDhost را در لیست نادهای مانیتورینگ و نمایندگانشان سرچ کنید.

سرور ناد مانیتورینگ انفورماتیک رویای پارسیان در هاست ترکر


Sunday, August 26, 2018







« برگشت

Language: