راهنمای پرداخت آنلاین بانک های عضو شتاب

دارندگان کــارت های بانکـی زیر مـــی تـــوانند به صــــــورت آنلاین کــــارت به کـــــارت کنند . دارندگــــــان دیگــر کـــــــــارت هـــا باید از طــــریق خودپـــــــــرداز ها اقــــدام نمـــــــــــــایند.

 

دارندگان کارت مـــلــي جهت انجـــــــــام امــور کارت به کارت به ایــنـــجــــا مراجعه فرمایید

 

دارندگان کارت بانک ســامـــان جهت انجـــــــام امور کارت به کارت به اینجا مراجعه فرمایید

 

دارندگـــــان کارت بانک پاســارگاد جهت انجام امور کارت به کارت به اینجا مراجعه فرمایید

 

دارندگان کارت بانک اقتصاد نوین جهت انجام امور کارت به کارت به اینجا مراجعه فرمـایید

 

دارنـدگـــــان کارت بانک پارسیــــان جهت انجام امور کارت به کارت به اینجا مراجعه فرمایید

 

دارنـدگـــــان کارت بانک تجــــــــارت جهت انجام امور کارت به کارت به اینجا مراجعه فرمایید

 

دارندگان کارت بانک ســــــرمــــایه جهت انجام امور کارت به کارت به اینـجا مراجعـه فرمایید

 

دارندگـــــــان کارت بانک سیـــنـــــا جهت انجام امور کارت به کارت به اینجا مراجــعه فرمایید

 

اگر حساب بانکي شما در ليست بالا نيست مي توانيد به صورت کارت به کارت اقدام به واريز مبلغ نماييد.Sunday, October 3, 2010

« بازگشت

زبان: