افزایش قیمت دامین آی آر

به دلیل افزايش تعرفه های پژوهشگاه دانشهای بنيادی (nic.ir) تعرفه ثبت و تمديد کليه دامنه های ملی افزایش یافته است .

برای ثبت دامین ها با پنل اختصاصی به نام شما به لینک زیر مراجعه نمائید .
http://pdhost.net/domainchecker.php

Sunday, June 23, 2013

« بازگشت

زبان: