تخفیف های ویژه دامین برای ماه شهریور 1392

6 پسوند دامنه زیر در ماه September  با تخفیف ویژه و با قیمت های زیر ثبت خواهند شد :

.net 25,000 تومان - یک ساله
.org 24,000 تومان - یک ساله
.co 45,000 تومان - یک ساله
.in 14,000 تومان - یک ساله
.pw 16,000 تومان - یک ساله
.biz 14,000 تومان - یک ساله


برای ثبت دامین های خود هر چه سریعتر اقدام نمائید :
http://pdhost.net/domainchecker.php
این تخفیف ها فقط برای ثبت دامین های جدید قابل ارائه خواهند بود .


Tuesday, September 3, 2013

« بازگشت

زبان: