اختلال در درگاه "درگاه بانک" و فعال شدن نکست پی

پیرو مشکلاتی که برای درگاه  "درگاه بانک" از سمت شاپرک ایجاد شده است فعلا این درگاه قابل استفاده نیست. 

اما درگاه نکست پی مجدد عملیاتی شده است. در صفحه فاکتورتان از بالای فاکتور درگاه نکست پی را انتخاب و پرداخت را انجام بدهید.

درگاه دیگری نیز برای سایت دریافت شده است که بزودی فعال می شود.Saturday, February 16, 2019

« بازگشت

زبان: