افزایش قیمت سرویس ها با توجه به دلار شصت هزارتومانی

با توجه به افزایش سرسام آور قیمت دلار در سه چهار ماه پایانی سال 1401 و اینکه دلار در آذرماه حدود 35 الی 37000 تومان بوده و الان رسیده به محدوده 58 الی 60000 تومان و حدود 70 درصد افزایش قیمت داشته و با توجه به اینکه خرید سرورها از دیتاسنترها و یا ثبت دامین ها با پرداخت دلار هر ماه انجام میشود مجبور به افزایش قیمت سرویس های ثبت دامین و هاست و سرورهای مجازی و اختصاصی هستیم.

در صورتی که معجزه ای رخ بده و این دولت بتواند کاری در جهت کاهش قیمت ها به نرخ دلار سابق انجام دهد و دلار به زیر محدوده 50000 تومان برگردد مجدد قیمت ها را کاهش خواهیم داد.  Wednesday, March 1, 2023

« بازگشت

زبان: