مرکز آموزش

اعضا > مرکز آموزش > سرورهای مجازی > روش حذف لوگ های مانیتورینگ snmp در لینوکس


روش حذف لوگ های مانیتورینگ snmp در لینوکس
اگر شما از snmpd برای مانیتورینگ لینوکس استفاده می کنید و لوگ های بسیار زیادی با متن زیر می گیرید . برای غیرفعال سازی این گزارشات به روش زیر عمل کنید : 

snmpd[1901]: Received SNMP packet(s) from UDP: [127.0.0.1]:50736
snmpd[1901]: Connection from UDP: [127.0.0.1]:50736
این دستور را وارد کنید 
vim /etc/sysconfig/snmpd.options
خط زیر را در آن فعال کنید : 
OPTIONS="-Lsd -Lf /dev/null -p /var/run/snmpd.pid"
توجه کنید که a- به معنی گزارش گیری از سورس کانکشن می باشد . 

سرویس snmpd را ریستارت کنید : 
service snmpd restart
با دستور زیر چک کنید که بدون a- اجرا شده باشد : 
ps ax | grep snmpd 
باید جوابی مشابه دستور زیر ببینید : 
/usr/sbin/snmpd -Lsd -Lf /dev/null -p /var/run/snmpd.pid 
حالا می توانید لاگ سرور را بخوانید و ببینید که آن خط ها دیگر ثبت نمی شوند . 


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه

Language: