مرکز آموزش

اعضا > مرکز آموزش > سرورهای مجازی > DirectAdmin > آموزش نصب suphp در دایرکت ادمین


آموزش نصب suphp در دایرکت ادمین
نصب suhosin در Directadmin
Install suhosin in Directadmin
برای نصب suhosin  دستورات زیر را اجرا نمایید:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
mkdir -p /usr/src/suhosin
 
cd /usr/src/suhosin
 
wget http://download.suhosin.org/suhosin-0.9.35.tgz
 
tar -xzvf suhosin-*.tar.gz
 
cd suhosin-*
 
/usr/local/php5/bin/phpize
 
./configure –with-php-config=/usr/local/php5/bin/php-config
 
make
 
make install
 
خروجی خط مشابه زیر است که مسیر قرار گیری فایل extensions می باشد:
 
Installing shared extensions: /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/

فایل php.ini  را ویرایش نمایید:
 
vim /usr/local/etc/php5/cgi/php.ini
مسیر extension_dir را با مسیر صحیح قرار گیری  extensions آدرس دهی کنید.
 
extension_dir = "/usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613"
خط زیر را نیز به انتهای php.ini  اضافه نمایید:
 
extension=suhosin.so
در نهایت apache  را restart  نمایید.
 
service httpd restart


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله پرینت این مقاله


Language: