مرکز آموزش

صفحه اصلی پورتال > مرکز آموزش > سرورهای مجازی > DirectAdmin > آموزش نصب suphp در دایرکت ادمین


آموزش نصب suphp در دایرکت ادمین
نصب suhosin در Directadmin
Install suhosin in Directadmin
برای نصب suhosin  دستورات زیر را اجرا نمایید:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
mkdir -p /usr/src/suhosin
 
cd /usr/src/suhosin
 
wget http://download.suhosin.org/suhosin-0.9.35.tgz
 
tar -xzvf suhosin-*.tar.gz
 
cd suhosin-*
 
/usr/local/php5/bin/phpize
 
./configure –with-php-config=/usr/local/php5/bin/php-config
 
make
 
make install
 
خروجی خط مشابه زیر است که مسیر قرار گیری فایل extensions می باشد:
 
Installing shared extensions: /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/

فایل php.ini  را ویرایش نمایید:
 
vim /usr/local/etc/php5/cgi/php.ini
مسیر extension_dir را با مسیر صحیح قرار گیری  extensions آدرس دهی کنید.
 
extension_dir = "/usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613"
خط زیر را نیز به انتهای php.ini  اضافه نمایید:
 
extension=suhosin.so
در نهایت apache  را restart  نمایید.
 
service httpd restart


آیا این پاسخ مفید بود؟

افزودن به علاقه مندی ها افزودن به علاقه مندی ها    چاپ این مقاله چاپ این مقاله


زبان: