صفحه اصلی پورتال > مرکز آموزش > سرورهای مجازی > روش رفع ایراد MySQL pid


روش رفع ایراد MySQL pid
If you come across "ERROR! MySQL is running but PID file could not be found" follow the below steps to fix it.
1. Check Status of MySQL
root@server[~]/etc/init.d/mysql status
ERROR! MySQL is running but PID file could not be found
root@server[~]
2. Once you see the above error find all MySQL processes running.
root@server[~]ps aux | grep mysql
3. Now kill all the MySQL processes running.
root@server[~]kill -9 pid1 pid2 ...
4. Now start MySQL.
root@server[~]/etc/init.d/mysql start
5. Now check the My SQL status for confirmation.
[root@server ~]# /etc/init.d/mysql status
 SUCCESS! MySQL running (18452)


thanks to source : http://www.supportgeek.in/2013/03/how-to-fix-error-mysql-is-running-but.html


آیا این پاسخ مفید بود؟

افزودن به علاقه مندی ها افزودن به علاقه مندی ها    چاپ این مقاله چاپ این مقاله

خوانده شده
پهنای باند چیست ؟ (بازدید: 8463)

زبان: