یافتن محصولات و سرویس ها

تعداد ایمیل مشترکین
تعداد ایمیل قابل ارسال
پهنای باند ماهانه
تعداد ایمیل لیست 
1 Import From CSV 
قابلیت طراحی ایمیل
قابلیت پیگیری ایمیل ارسال شده
آمارگیری ایمیل های خوانده شده
2 گارانتی برگشت پول 
آخرین به روز رسانی قیمت

قیمت یک ساله
E.Marketer-Plan1
0-10000 Address
نامحدود

نامحدود
فعال
دارد
دارد
دارد
در صورت موافقت دیتاسنتر
1393.05.17

$ 24.43 USDE.Marketer-Plan2
10001-20000 Address
نامحدود

نامحدود
فعال
دارد
دارد
دارد
در صورت موافقت دیتاسنتر
1393.05.17

$ 48.93 USDE.Marketer-Plan3
20001-30000 Address
نامحدود

نامحدود
فعال
دارد
دارد
دارد
در صورت موافقت دیتاسنتر
1393.05.17

$ 73.43 USDE.Marketer-Plan4
30001-40000 Address
نامحدود

نامحدود
فعال
دارد
دارد
دارد
در صورت موافقت دیتاسنتر
1393.05.17

$ 94.43 USD  1. می توانید اطلاعات مشتریان و افراد مخاطبتان را از طریق اکسل و csv به ایمیل لیست ها اضافه کنید .

  2. شرایط گارانتی بازگشت پول را در قوانین وب سایت مطالعه نمائید .

    تذکر 1 ) لطفا توجه داشته باشید که پس ازاینکه ما این سرور را تهیه و پرداخت کنیم امکان بازگشت پول از سمت ما وجود ندارد و درخواست لغو سرور فقط در صورت موافقت دیتاسنتر و بازگشت پول از سوی دیتاسنتر امکان پذیر خواهد بود .


  3. سفارش شما به منزله پذیرفتن قوانین و شرایط استفاده از سرویس می باشد .
Language: