اینترنت پرسرعت وایرلس- WiFi -شهرک فرهنگیان غرب

ثبت نام اینترنت پرسرعت وایرلس - WiFi
سرویس نامحدود 64/64 KbPS
سرویس نامحدود 128/128 KbPS
سرویس حجمی KbPS 64/64 - GB 1
سرویس حجمی KbPS 128/128 - GB 2
سرویس حجمی KbPS 256/256 - GB 2
سرویس حجمی KbPS 512/512 - GB 3
سرویس حجمی MbPS 1/1-3GB
سرویس حجمی MbPS 1/1 - GB 15
ثبت نام اینترنت پرسرعت وایرلس - WiFi
شروع از
$0.00USD
ثبت نام اینترنت پرسرعت وایرلس - WiFi

سرویس نامحدود 64/64 KbPS
$3.75USD
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید از اینترنت استفاده کنید . به صورت 24 ساعته به اینترنت متصل باشید و در ماه به هر میزانی که نیاز دارید دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 8 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.سرویس نامحدود 128/128 KbPS
$6.25USD
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید از اینترنت استفاده کنید . به صورت 24 ساعته به اینترنت متصل باشید و در ماه به هر میزانی که نیاز دارید دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 16 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.سرویس حجمی KbPS 64/64 - GB 1
$1.56USD
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید به اینترنت متصل باشید و در ماه 1 GB دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 8 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.سرویس حجمی KbPS 128/128 - GB 2
$3.13USD
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید به اینترنت متصل باشید و در ماه 2 GB دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 16 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.سرویس حجمی KbPS 256/256 - GB 2
$5.31USD
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید به اینترنت متصل باشید و در ماه 2 GB دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 32 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.سرویس حجمی KbPS 512/512 - GB 3
$7.81USD
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید به اینترنت متصل باشید و در ماه 3 GB دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 64 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.سرویس حجمی MbPS 1/1-3GB
$14.06USD
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید به اینترنت متصل باشید و در ماه 3 GB دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 128 KBPS خواهد بود.سرویس حجمی MbPS 1/1 - GB 15
$20.63USD
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید به اینترنت متصل باشید و در ماه 15 GB دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 128 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.

Powered by WHMCompleteSolution

Language: