اینترنت پرسرعت وایرلس- WiFi -شهرک فرهنگیان غرب

ثبت نام اینترنت پرسرعت وایرلس - WiFi

ثبت نام اینترنت پرسرعت وایرلس - WiFi

سرویس نامحدود 64/64 KbPS

با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید از اینترنت استفاده کنید . به صورت 24 ساعته به اینترنت متصل باشید و در ماه به هر میزانی که نیاز دارید دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 8 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد. • //persian-dreams.com/images/logo.jpg" 15,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
سرویس نامحدود 128/128 KbPS

با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید از اینترنت استفاده کنید . به صورت 24 ساعته به اینترنت متصل باشید و در ماه به هر میزانی که نیاز دارید دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 16 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد. • //persian-dreams.com/images/logo.jpg" 25,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
سرویس نامحدود 256/256 KbPS

با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید از اینترنت استفاده کنید . به صورت 24 ساعته به اینترنت متصل باشید و در ماه به هر میزانی که نیاز دارید دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 32 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد. • //persian-dreams.com/images/logo.jpg"> 45,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
سرویس نامحدود 512/512 KbPS

با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید از اینترنت استفاده کنید . به صورت 24 ساعته به اینترنت متصل باشید و در ماه به هر میزانی که نیاز دارید دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 64 KBPS خواهد بود.


* طبق مصوبه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارائه خدمات اينترنت باسرعت 256 به بالا با ارائه کارت یا نامه دانشجویی یا جواز کسب امکان پذیر میباشد.

*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد. • //persian-dreams.com/images/logo.jpg"> 85,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
سرویس نامحدود 1/1 MbPS

با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید از اینترنت استفاده کنید . به صورت 24 ساعته به اینترنت متصل باشید و در ماه به هر میزانی که نیاز دارید دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 128 KBPS خواهد بود.


* طبق مصوبه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارائه خدمات اينترنت باسرعت 256 به بالا با ارائه کارت یا نامه دانشجویی یا جواز کسب امکان پذیر میباشد.

*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.


 • //persian-dreams.com/images/logo.jpg"> 150,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
سرویس حجمی KbPS 64/64 - GB 1

با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید به اینترنت متصل باشید و در ماه 1 GB دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 8 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد. • //persian-dreams.com/images/logo.jpg" 6,250 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
سرویس حجمی KbPS 128/128 - GB 2

با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید به اینترنت متصل باشید و در ماه 2 GB دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 16 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد. • //persian-dreams.com/images/logo.jpg" 12,500 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
سرویس حجمی KbPS 256/256 - GB 2

با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید به اینترنت متصل باشید و در ماه 2 GB دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 32 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد. • //persian-dreams.com/images/logo.jpg" 21,250 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
سرویس حجمی KbPS 256/256 - GB 5

با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید به اینترنت متصل باشید و در ماه 5 GB دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 32 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد. • //persian-dreams.com/images/logo.jpg" 20,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
سرویس حجمی KbPS 512/512 - GB 3

با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید به اینترنت متصل باشید و در ماه 3 GB دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 64 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد. • //persian-dreams.com/images/logo.jpg" 31,250 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
سرویس حجمی KbPS 512/512 - GB 10

با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید به اینترنت متصل باشید و در ماه 10 GB دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 64 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.


**هزینه هر گیگابایت حجم اضافه روی سرویس 512 4000 تومان می باشد.

 • //persian-dreams.com/images/logo.jpg" 35,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
سرویس حجمی MbPS 1/1-3GB

با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید به اینترنت متصل باشید و در ماه 3 GB دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 128 KBPS خواهد بود.سرویس حجمی MbPS 1/1 - GB 15

با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید به اینترنت متصل باشید و در ماه 15 GB دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 128 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد. • //persian-dreams.com/images/logo.jpg" 82,500 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
سرویس حجمی 3GB - 2MbPS

با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود ( از نظر زمانی ) می توانید با سرعت 2 مگابیت درثانیه به اینترنت متصل باشید و در ماه ( از نظر حجمی ) 3 گیگابایت دانلود داشته باشید.

حداکثر سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 2048 KbPS معادل 256 KBPS و به صورت اشتراکی خواهد بود.
* قیمت هر گیگابایت ترافیک اضافه 5000 تومان می باشد.
** با سفارش 3 ماهه از 3 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 5 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.

 • 2Mbps Speed
 • 256 KBPS حداکثر سرعت دانلود و آپلود
 • 3 گیگابایت مجموع ترافیک مجاز حجم دانلود و آپلود
 • rtl; text-align:right">
  block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://images.pdhost.net/net-2mbps-10gb.png"> 35,000 تومان
  ماهانه
  سفارش دهید
سرویس حجمی 5GB - 2MbPS

با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود ( از نظر زمانی ) می توانید با سرعت 2 مگابیت درثانیه به اینترنت متصل باشید و در ماه ( از نظر حجمی ) 10 گیگابایت دانلود داشته باشید.

حداکثر سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 2048 KbPS معادل 256 KBPS و به صورت اشتراکی خواهد بود.
* قیمت هر گیگابایت ترافیک اضافه 5000 تومان می باشد.
** با سفارش 3 ماهه از 3 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 5 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.

 • 2Mbps Speed
 • 256 KBPS حداکثر سرعت دانلود و آپلود
 • 5 گیگابایت مجموع ترافیک مجاز حجم دانلود و آپلود
 • rtl; text-align:right">
  block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://images.pdhost.net/net-2mbps-10gb.png"> 45,000 تومان
  ماهانه
  سفارش دهید
سرویس حجمی 10GB - 2MbPS

با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود ( از نظر زمانی ) می توانید با سرعت 2 مگابیت درثانیه به اینترنت متصل باشید و در ماه ( از نظر حجمی ) 10 گیگابایت دانلود داشته باشید.

حداکثر سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 2048 KbPS معادل 256 KBPS و به صورت اشتراکی خواهد بود.


* با سفارش 3 ماهه از 3 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 5 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.

 • 2Mbps Speed
 • 256 KBPS حداکثر سرعت دانلود و آپلود
 • 10 گیگابایت مجموع ترافیک مجاز حجم دانلود و آپلود
 • rtl; text-align:right">
  block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://images.pdhost.net/net-2mbps-10gb.png"> 80,000 تومان
  ماهانه
  سفارش دهید
زبان: